Startpagina
mobiele versiecomputer versie
RSS
Eigen Kracht | Wat is een Eigen Kracht conferentie en wat doe ik als coördinator?

Wat is een Eigen Kracht-conferentie?


Soms kunnen mensen het even niet alleen. Sommige gebeurtenissen in het dagelijks leven zijn zo overweldigend, ingewikkeld of onoverzichtelijk dat hulp wenselijk is. Hoe regel je die? En hoe kun je zeggenschap en regie houden over de aanpak? De Eigen Kracht-conferentie biedt uitkomst. Tijdens een Eigen Kracht-conferentie maak je samen met familie en bekenden een plan voor de toekomst.

Sociaal netwerk


”Ja maar…”, klinkt het meestal als iemand voor het eerst hoort over de Eigen Kracht-conferentie. “Ooms en tantes, buren en verre vrienden die met z’n allen om tafel gaan zitten om een plan te verzinnen? Dat lukt nooit! Kunnen ze dat wel? Willen ze dat wel? Heeft degene die om de Eigen Kracht-conferentie vraagt eigenlijk nog wel een sociaal netwerk?” Dat pakt vaak verrassend uit.

Onafhankelijke coördinatorEen onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator organiseert de conferentie. Deze coördinator heeft geen belang bij de uitkomst van de conferentie en de inhoud van het plan. Hij of zij informeert alle betrokkenen over doel, werkwijze, mogelijkheden en ieders verantwoordelijkheden en zorgt dat iedereen veilig kan deelnemen. Daarnaast helpt de Eigen Kracht-coördinator bij praktische zaken, zoals uitnodigingen, een locatie, eten en drinken.

Varianten


Eigen Kracht-conferenties zijn voor individuen en families, als herstel nodig is, bij leervragen en voor een groep, wijk of buurt. Al deze varianten gaan uit van dezelfde principes: een plan maken met betrokkenen waarbij de regie in handen blijft van de persoon of personen om wie het gaat.

Plan maken


In het eerste deel van de Eigen Kracht-conferentie legt de hoofdpersoon van de conferentie, of iemand die dichtbij deze persoon staat, de situatie uit. Ook hulpverleners en andere professionals kunnen in dit deel informatie geven.

Daarna volgt een (besloten) deel waarin de deelnemers aan de conferentie gezamenlijk een plan maken. Professionals en de Eigen Kracht-coördinator zijn hierbij niet aanwezig.

In het laatste deel van de conferentie presenteren de deelnemers het plan. Ondersteuning van professionals kan deel uitmaken van dit plan. Tot slot spreekt men af wie wat doet en wanneer iedereen weer bijeen komt, om te kijken hoe het gaat met de uitvoering van het plan.

Als herstel nodig is of als een grote groep mensen elkaar nauwelijks kent, wijkt de werkwijze iets af. Dat geldt ook bij leervragen. De principes, waaronder de positie van de onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator en het 'eigendom' van het plan, zijn in alle gevallen hetzelfde.


Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail

Voor meer informatie bel gerust of kijk op www.eigen-kracht.nl.

©2020 Webdesign Marco TibbenRedactie
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.